Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Accelerating the climate transition in difficult contexts: transition super-labs (pilot) (CSA)

Poziv: HORIZON-CL5-2021-D2-01-14

Rok za prijavu: 19. oktobar 2021. godine

Tema: Tranzicione super laboratorije su laboratorije iz stvarnog života u kojima se konceptualizuje, primenjuje, nadgleda i revidira brzi prelazak na klimatsku neutralnost. Slično „živim laboratorijama“, one podstiču transformaciju čitavih entiteta - poput neodrživih poslovnih kompleksa, rudarskih regiona i zagađenih gradskih područja - na ekonomski, socijalno i ekološki održiv način. Tranzicione super laboratorije treba da uključe širok spektar aktera - preduzeća i industriju, različite nivoe vlasti, akademsku zajednicu, civilno društvo, građane uopšte - blisko sarađujući sa zajednicama i regionima koji su direktno pogođeni klimatskim promenama.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje jedno pravno lice iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja (Coordination and Support Actions).

Budžet projekta: 2-3 miliona EUR

Budžet poziva: 2 miliona EUR

Korisni linkovi: