Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Innovation for Media, including eXtended Reality (IA)

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-06

Тема: Циљ овог позива је израда прототипа напредних решења за стварање, дистрибуцију и потрошњу иновативних производа за медије. Такође, подржати и иновације у медијима, укључујући XR иновације, кроз интердисциплинарну сарадњу тиме укључујући различите професионалне групе (уметнике, дизајнере, новинаре и професионалце из области медија, филмске ствараоце, дизајнере игара, програмере и академске истраживаче).

Два приоритета су:

  • Подстицати развој напредних решења за стварање, дистрибуцију и потрошњу нових медијских производа, укључујући „проширену стварност“.
  • Учествовати у стварању европског VR MediaLab.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 26 милиона евра

Буџет по пројекту: од 8 до 9 милиона

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава