Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Development of more energy efficient electrically heated catalytic reactors (IA)

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-14

Тема: Прелазак са каталитичких реактора на напајање из обновљивих извора, довешће до великог смањења емисије CО2. С обзиром на то да се тренутно у индустријским каталитичким процесима реактори држе на високим температурама, комбиновано са енергијом која се добија сагоревањем фосилних горива, замена грејања добијеног из фосилних горива алтернативама без емисија CО2 значајно ће допринети озелењавању великих индустрија. То захтева редизајн реактора паралелно са развојем нових катализатора, као и интеграцију процеса како би се добила оптимална енергетска ефикасност.

Очекује се да ће пројекти допринети следећим исходима:

  • пробој смањења емисије угљеника за дату реакцију (смањење емисије CО2 > ​​40%, приказано кроз LCA или сличне студије);
  • демонстрирати значајну интезивираност процеса (смањење величине реактора за > 50% у односу на најсавременији конвенционални приступ) и индустријску скалабилност;
  • еколошку и техно-економску изводљивост нових технологија каталитичких реактора и, у одговарајућем обиму, демонстрираних и потврђених катализаторских материјала у односу на тренутне индустријске процесе за производњу истих;
  • интегрисану методологију за развој катализатора и реактора (оптимизовани дизајн), пилот јединицу нових каталитичких реактора са значајним смањењем емисије угљеника и омогућавањем одговарајуће интензификације процеса (уз одржану конкурентност трошкова);
  • напредне концепте каталитичких реактора који раде у синергији са алтернативним изворима енергије попут нпр. нетермичкe плазме.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 33 милиона евра

Буџет по пројекту: од 7 до 10 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 8

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава