Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Creation of an innovation community for solar fuels and chemicals (CSA)

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-16

Тема: Циљ овог позива је стварање иновативног екосистема за убрзање развоја у области увођења соларних горива и хемикалија. Развој соларних горива и хемикалија захтева потпуни редизајн тренутних технологија и процеса заснованих на фосилним горивима, а технолошки јаз је главни фактор који ограничава њихово увођење.

Очекује се да ће пројекти допринети следећим исходима:

  • да су соларна горива и хемикалије по функционалности еквивалентни онима који се тренутно користе на бази фосилних горива и на тај начин се добро интегришу у постојећу инфраструктуру, али да су произведени уз помоћ обновљивих извора енергије и уз смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште на бази LCA, већем од оног заснованог на изворима биомасе;
  • структурирање, односно краткорочни развој европског екосистема како би се убрзао прелазак технологија из лабораторије у индустрију;
  • решење дугорочних истраживачких изазова на терену.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

 

Индикативни буџет за цео позив: 4 милиона евра

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

Хе Главни радни програм ‒ Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава