Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ European Technological and Social Innovation Factory (RIA)

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-31

Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • ојачану отпорност и одрживост европских економских, социјалних и еколошких аспеката;
  • иновације које комбинују технолошке и социјалне иновације и подржавају индустрију у њиховој транзицији и постизању приоритета ЕУ;
  • инклузивно предузетништво са позитивним утицајем на друштво;
  • нову генерацију технолошки способних предузетника;
  • нове пословне моделе који капитализују нова партнерства између индустрије и друштва;
  • нова тржишта.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: од 3 до 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава