Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Piloting a new industry-academia knowledge exchange focussing on companies’ needs (CSA)

Позив: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-20

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године

Тема: Ова акција има за циљ да промовише размену знања између индустрије и академске заједнице фокусирајући се на потребе компанија за истраживањем и иновацијама, допуњавајући универзитетско-пословну сарадњу у складу са Европском агендом за одрживу конкурентност, социјалну праведност и резилијентност. Предлози у оквиру овог позива треба да се надовежу на већ постојеће инструменте у области универзитетске и пословне сарадње, попут ЕИТ-ових заједница за иновације знања и Савеза знања.

Пројекти треба да развију и пилотирају стандардни модул за сарадњу који ће подржати најмање 300 тимова студената, истраживача и развојно-истраживачки кадар из компанија како би заједнички радили на решавању идентификованих истраживачких и развојних изазова компаније. Овај позив даје могућност коришћења финансијске подршке трећим лицима за подршку тимовима, која се (уколико је пројектом планирана) мора детаљно разрадити већ у фази пријаве: услови за подношење, оцењивање и избор предлога трећих страна, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 2 милиона ЕУР

Буџет позива: 2 милиона ЕУР

Корисни линкови: