Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - European coordination, awareness, standardisation & adoption of trustworthy European AI, Data and Robotics (AI, Data and Robotics Partnership) (CSA)

Позив: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-02

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године

Тема: Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да допринесу једној од наведених области:

  1.  прва врста предлога (ЕУ контрибуција око 4.000.000 ЕУР):
  • ефикасно јавно-приватно партнерство у области интелигенције, података и роботике, које подржава заједницу и примену SRIDA-е,
  • јаче везе између иницијатива у области вештачке интелигенције, података и роботике у оквиру Хоризонта 2020, Хоризонта Европе, Дигиталне Европе и других програма,
  • проширени образовни и промотивни програми,
  • усвајање технологија вештачке интелигенције у свим државама чланицама и придруженим земљама, у циљу смањивања јаза између држава чланица и придружених земаља,
  • усвајање поуздане вештачке интелигенције, података и роботике у јавним и приватним набавкама, и
  • методе стандардизације;
  1. друга врста предлога (ЕУ контрибуција око 9.000.000 ЕУР):
  • ефикасна подршка истраживачкој заједници путем платформе на захтев (AI-on-demand-platform).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР (прва област) и 9 милиона ЕУР (друга област)

Буџет позива: 13 милиона ЕУР

Корисни линкови: