Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Better prepared regional and local authorities to adapt to climate change (CSA)

Позив: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01

Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године

Тема: Предлози пројеката у оквиру ове теме треба да пруже подршку регионалним и локалним властима у њиховој припреми за испуњавање захтева Механизма цивилне заштите Уније и предвиђених циљева у Закону о клими, подржавајући нову стратегију ЕУ о прилагођавању на климатске промене у смислу истраживања и иновација, података, знања, капацитета и вештина. Од пројеката се очекује да мапира прошле, текуће и будуће активности повезане са прилагођавањем на климатске промене, укључујући иновативне приступе за примену комбинованих решења - заснованих на технолошким, нетехнолошким и социјалним иновацијама - и да истражи даље правце развоја.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 5 милиона ЕУР

Буџет позива: 5 милиона ЕУР

Корисни линкови: