Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Integration of emerging new technologies into education and training (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05

Рок за пријаву: 7. октобар 2021. године

Тема: Овај позив има за циљ да подржи сврсисходну и педагошку употребу нових технологија, укључујући примену вештачке интелигенције, виртуелне стварности, проширене стварности и роботике у образовању и обуци, како би се неговале вештине 21. века као што су комуникација, сарадња, дигитална писменост, критичко и дизајнерско размишљање, и креативност. Истраживање би требало да се усредсреди на то како различити ученици доживљавају дигитално побољшано учење и какве бенефите оно нуди (нпр. студенти и студенткиње, студенти мигрантског порекла, студенти са инвалидитетом и/или потешкоћама у учењу, надарени и талентовани студенти, урбана и рурална популација, млади и одрасли ученици итд.). Предлози би требало да се баве и потенцијалним негативним ефектима употребе технологија у школама, питањима резилијентности као и способности за ефикасно коришћење е-учења у случајевима кризе (као што је пандемија COVID-19), итд. Такође би требало идентификовати препреке, могућности и оквирне услове за успешно укључивање нових технологија у образовне праксе, укључујући и развој неопходних иновативних (дигиталних и лидерских) вештина за наставнике.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 2-3 милиона ЕУР

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Корисни линкови: