Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03

Рок за пријаву: 7. октобар 2021. године

Тема: Културне и креативне индустрије важан су извор економског раста и отварања нових радних места. Раст овог сектора повећао је интересовање за његов иновациони потенцијал и за допринос бољој конкурентности, иако је у претходном периоду био у одређеном степену успорен услед пандемије COVID-19. Предлози пројеката у оквиру овог позива треба да истраже њихов иновациони потенцијал, улогу покретача иновација у другим секторима као и потенцијал за јачање конкурентности, укључујући и јачање веза између науке и уметности. Истраживање би требало да покаже на који начин би културне и креативне индустрије ЕУ могле имати користи од нових технологија, пословних модела, развоја вештина, нових модела дистрибуције и / или промоције у циљу јачања њихових перформанси.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 3,5-4 милиона ЕУР

Буџет позива: 12 милиона ЕУР

Корисни линкови: