Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Green technologies and materials for cultural heritage

Рок за пријаву: 7. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-01

Тема: Овај позив има за циљ барем два од наведених четири исхода:

  • Допринети циљевима Зеленог споразума развијањем метода за очување и рестаурацију различитих материјала споменика и артефаката на одржив, „зелени“ начин.
  • Промовисати истраживање квалитета очувања, како би се подстакло одрживије и зеленије одржавање и рестаурација културне баштине. Осигурати више стандарде квалитета у очувању и рестаурацији европског културног наслеђа.
  • Побољшати одрживост и енергетску ефикасност културних баштина, музеја и других културних институција.
  • Јачати допринос грађана заштити европског културног наслеђа и уметности.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

 

Индикативни буџет за цео позив: 12 милиона евра

Буџет по пројекту: од 3 до 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Култура, креативност и инклузивно друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава