Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

Rok za prijavu: 20. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01

Tema: Rezultati projekta doprineće kreiranju nacrta za uspostavljanje UNCAN.eu, što podrazumeva da:

  • na osnovu dogovorene strateške agende za istraživanje i inovacije, akademski i klinički istraživački centri, inovatori, države članice EU i pridružene zemlje Horizonta Evrope, uključujući i nacionalne i regionalne agencije za finansiranje, kreatore politike, privatne investitore, organizacije javnog i socijalnog sektora, organizacije za zastupanje građana i pacijenata i nacionalne / regionalne zdravstvene sisteme, usvoje operativni koncept za UNCAN.eu i pokažu spremnost da sarađuju i investiraju kako finansijski, tako i sa drugim resursima (in-kind, podacima, znanjem);
  • dati su jasni odgovori o dodatnoj, evropskoj vrednosti, organizacionoj, logističkoj, finansijskoj i kulturnoj izvodljivosti, korisnosti i održivosti UNCAN.eu.

Realizovana UNCAN.eu inicijativa će:

  • podržati sve buduće prioritete HE misije „Rak“ koji zahtevaju bolje razumevanje karcinoma;
  • priložiti strateški program istraživanja i inovacija između svih relevantnih zainteresovanih strana;
  • integrisati inovativne modele i tehnologije sa longitudinalnim podacima pacijenata, uzorcima i biomarkerima kako bi bila omogućena korist ljudima koji su u riziku od raka, oboleli od raka i onima nakon karcinoma;
  • omogućiti interoperabilnost podataka i ponovnu upotrebu, istovremeno garantujući potpunu zaštitu podataka i primenjujući FAIR principe podataka.

 

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje jedno pravno lice iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja (Coordination and Support Actions).

Indikativni budžet za ceo poziv: 3 miliona evra

Budžet po projektu: 3 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

 

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Misije

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Primer projektne prijave (HE CSA)

HE Programski vodič

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava