Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Preparing UNCAN.eu, a European initiative to understand cancer

Рок за пријаву: 20. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-MISS-2021-UNCAN-01-01

Тема: Резултати пројекта допринеће креирању нацрта за успостављање UNCAN.eu, што подразумева да:

  • на основу договорене стратешке агенде за истраживање и иновације, академски и клинички истраживачки центри, иноватори, државе чланице ЕУ и придружене земље Хоризонта Европе, укључујући и националне и регионалне агенције за финансирање, креаторе политике, приватне инвеститоре, организације јавног и социјалног сектора, организације за заступање грађана и пацијената и националне / регионалне здравствене системе, усвоје оперативни концепт за UNCAN.eu и покажу спремност да сарађују и инвестирају како финансијски, тако и са другим ресурсима (in-kind, подацима, знањем);
  • дати су јасни одговори о додатној, европској вредности, организационој, логистичкој, финансијској и културној изводљивости, корисности и одрживости UNCAN.eu.

Реализована UNCAN.eu иницијатива ће:

  • подржати све будуће приоритете ХЕ мисије „Рак“ који захтевају боље разумевање карцинома;
  • приложити стратешки програм истраживања и иновација између свих релевантних заинтересованих страна;
  • интегрисати иновативне моделе и технологије са лонгитудиналним подацима пацијената, узорцима и биомаркерима како би била омогућена корист људима који су у ризику од рака, оболели од рака и онима након карцинома;
  • омогућити интероперабилност података и поновну употребу, истовремено гарантујући потпуну заштиту података и примењујући FAIR принципе података.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Мисије

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Програмски водич

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава