Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Enhancing quality of care and patient safety

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01

Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 4 кластера Здравства,  „Обезбеђивање приступа иновативној, одрживој и висококвалитетној здравственој заштити“. У вези са тим, пројектни предлози би требало да теже следећим исходима:

  • креатори здравствене политике користе знање и доказе специфичне за контекст области здравства како би развили инклузивне, ефикасне и приступачне интервенције којима се осигурава сигурност пацијента;
  • здравствени радници знају како да спрече, идентификују, процене и адресирају ризике за безбедност пацијента и користе усклађене или стандардизоване поступке усмерене на пацијента и смернице за праксу за побољшање безбедности пацијента развијене у партнерству са оснаженим пацијентима;
  • пружаоци здравствене заштите интегришу усаглашене и стандардизоване праксе са персонализованим шемама лечења;
  • здравствени радници користе квалитетне процесе како би премостили међусекторске празнине и побољшали безбедност пацијента;
  • повећан број здравствених радника и пацијената / грађана придржава се препорука за побољшану сигурност пацијената.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Институције основане у Сједињеним Америчким Државама имају право да учествују у пројектима финансираним у оквиру кластера Здравства.

 

Индикативни буџет за цео позив: 25 милиона евра

Буџет по пројекту: 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 5

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравство

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

ХЕ Важне информације за клиничка истраживања

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава