Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Building a European innovation platform for the repurposing of medicinal products

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02

Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 3 кластера Здравства, „Сузбијање болести и смањење терета болести“. У вези са тим, пројектни предлози би требало да теже следећим исходима:

  • Истраживачи користе платформу креирану током пројекта као ефикасан и одржив приступ координацији и управљању адаптације лекова и употребе лекова у друге сврхе, сврсисходно користећи научно знање и ресурсе.
  • Пацијенти имају нове и ефикасне терапијске могућности фокусиране на  незадовољене медицинске потребе, како за преносиве тако и за непреносиве болести.
  • Системи здравствене заштите и обвезници здравственог осигурања имају на располагању исплативије третмане који средњорочно и дугорочно смањују финансијско оптерећење.
  • Јавни сектор и фармацеутска индустрија укључују се у нове моделе одрживе сарадње на европском нивоу и шире.
  • Креатори политике прилагођавају регулаторни оквир ЕУ за фармацеутске производе.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.
  • Институције основане у Сједињеним Америчким Државама имају право да учествују у пројектима финансираним у оквиру кластера Здравства.

 

Индикативни буџет за цео позив: 50 милиона евра

Буџет по пројекту: 25 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 2

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравство

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

ХЕ Важне информације за клиничка истраживања

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава