Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ A roadmap for personalised prevention

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-04

Тема: Циљеви овог позива су у складу са дестинацијом 1 кластера Здравства, „Остати здрав у друштву које се брзо мења“. Пројектни предлози за овај позив би требало да имају за циљ постизање резултата који су усмерени, прилагођени и доприносе следећим исходима:

  • Истраживачи, институције које финансирају истраживања и креатори политике спроводе Стратешку агенду за истраживање и иновације.
  • Креатори политике, службе јавног здравства, заинтересоване стране из индустрије и удружења грађана широм Европе раде са координираним, усклађеним и свеобухватним истраживачким приступом ка персонализованој превенцији за све.
  • Јавне здравствене службе, здравствени системи и удружења грађана су свесни и усвајају персонализоване стратегије превенције.
  • Институције које пружају услуге осигурања и јавне власти доносе одлуке засноване на доказима за спровођење персонализованих превентивних стратегија за све грађане.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).
  • Институције основане у Сједињеним Америчким Државама имају право да учествују у пројектима финансираним у оквиру кластера Здравства.

 

Индикативни буџет за цео позив: 3 милиона евра

Буџет по пројекту: 3 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравство

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

ХЕ Важне информације за клиничка истраживања

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава