Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) (CSA)

Poziv:  HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05

Rok za prijavu: 21. septembar 2021. godine

Tema: Povećani nivoi antimikrobne rezistencije (AMP) predstavljaju glavnu pretnju po ljudsko zdravlje sa ozbiljnim posledicama i po zdravlje životinja i životnu sredinu. Borba protiv AMR-a u bakterijama, gljivicama, virusima i parazitima zahteva snažan i koordiniran odgovor kako bi se zaštitili građani u Evropi i šire, kao što je navedeno u evropskom akcionom planu „One Health“. Međutim, izazov u ​​sadašnjoj situaciji je da je AMR istraživački i inovativni pejzaž još uvek isuviše fragmentiran pa postoji potreba da se krene ka integraciji različitih disciplina sveobuhvatnim pristupom koji okuplja različite aktere.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje jedno pravno lice iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja (Coordination and Support Actions).
  • Pravna lica osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama imaju pravo na EU sredstva za učešće u projektima u okviru klastera zdravstva.

Budžet projekta: 1 milion EUR

Budžet poziva: 1 milion EUR

Korisni linkovi: