Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) (CSA)

Позив:  HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године

Тема: Повећани нивои антимикробнe резистенцијe (AMP) представљају главну претњу по људско здравље са озбиљним последицама и по здравље животиња и животну средину. Борба против АМР-а у бактеријама, гљивицама, вирусима и паразитима захтева снажан и координиран одговор како би се заштитили грађани у Европи и шире, као што је наведено у европском акционом плану „One Health“. Међутим, изазов у ​​садашњој ситуацији је да је АМР истраживачки и иновативни пејзаж још увек исувише фрагментиран па постоји потреба да се крене ка интеграцији различитих дисциплина свеобухватним приступом који окупља различите актере.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право на ЕУ средства за учешће у пројектима у оквиру кластера здравства.

Буџет пројекта: 1 милион ЕУР

Буџет позива: 1 милион ЕУР

Корисни линкови: