Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) (RIA)

Позив: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године

Тема: У оквиру ове теме, предлози пројеката треба да се баве одговором домаћина и интеракцијом између домаћина и патогена на вирус на нивоу генетских образаца, физиолошких механизама и молекуларних путева. Студија треба да обухвати праћење пацијента ради идентификовања стања (укључујући и дуготрајна) која се могу појавити након што се пацијент опорави од вирусне болести. У свим случајевима, активности треба да обухвате имунолошко фенотипизирање одговора домаћина, укључујући употребу животињских модела или in-vitro модела (ако је релевантно), а анализом је потребно обухватити и ефекте разлика у годинама, полу и етничкој припадности, као и хронична стања,  истовремене морбидитете, понуђене третмане и друге релевантне карактеристике. Узорак би требало да буде географски репрезентативан за Европу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право на ЕУ средства за учешће у пројектима у оквиру кластера здравства.

Буџет пројекта: 7 милиона ЕУР

Буџет позива: 60 милиона ЕУР

Корисни линкови: