Позив на сарадњу Центра САНУ и Универзитета

Позив на сарадњу Центра за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу

Позивамо наставнике и сараднике Универзитета у Крагујевцу да се укључе у рад Центра за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу, предлажући активности из области природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, медицинских наука, друштвено-хуманистичких наука и уметности. Ове активности се могу односити на: рад на научноистраживачком или уметничком пројекту, подршку постојећим истраживањима, организацију научних скупова и манифестација, издавање научних монографија и зборника и сл.
Предлог активности, писан у слободној форми, дужине једне, а највише две странице, треба да садржи:
- назив пројекта и његов кратак садржај;
- име носиоца пројекта и имена потенцијалних сарадника;
- оквирну финансијску конструкцију пројекта.
Предлог активности треба доставити на адресу: Универзитет у Крагујевцу (Центар САНУ), Јована Цвијића бб, Крагујевац; или на e-mail адресу: . Додатна обавештења могу се добити од секретара Центра, Леле Вујошевић, тел: 034/300 426.
Рок за слање предлога није ограничен, а предлози ће бити разматрани по редоследу приспећа.

Управник Центра
Проф. др Иван Гутман