Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients (RIA)

Poziv: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01

Rok za prijavu: 21. septembar 2021. godine

Tema: Složenost zdravstvenih uslova povezanih sa rakom i kasnim ili dugoročnim neželjenim posledicama njegovog lečenja utiču na kvalitet života pacijenata i njihovih porodica i predstavljaju značajan društveni i ekonomski teret. Palijativni, suportivni pristupi za preživljavanje i negu poboljšavaju kvalitet života pacijenata sa karcinomom uz pomoć rane identifikacije, procene i lečenja bola kao i drugih problema, bilo da su oni fizičke, psihosocijalne ili duhovne prirode. Iako se koriste razne intervencije, one su često nedovoljno potvrđene ili prilagođene specifičnim potrebama pacijenata, koji su neretko pogođeni istovremenim ili višestrukim morbiditetima. Stoga postoji potreba za jačanjem baze dokaza za efikasne intervencije fokusirane na pacijenta, koje poboljšavaju kvalitet života i ishode pacijenata sa rakom i preživelih od raka svih starosnih grupa u domenima suportivne, palijativne nege.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).
  • Pravna lica osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama imaju pravo na EU sredstva za učešće u projektima u okviru klastera zdravstva.

Budžet projekta: 6 miliona EUR

Budžet poziva: 50 miliona EUR

Korisni linkovi: