Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients (RIA)

Позив: HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године

Тема: Сложеност здравствених услова повезаних са раком и касним или дугорочним нежељеним последицама његовог лечења утичу на квалитет живота пацијената и њихових породица и представљају значајан друштвени и економски терет. Палијативни, супортивни приступи за преживљавање и негу побољшавају квалитет живота пацијената са карциномом уз помоћ ране идентификације, процене и лечења бола као и других проблема, било да су они физичке, психосоцијалне или духовне природе. Иако се користе разне интервенције, оне су често недовољно потврђене или прилагођене специфичним потребама пацијената, који су неретко погођени истовременим или вишеструким морбидитетима. Стога постоји потреба за јачањем базе доказа за ефикасне интервенције фокусиране на пацијента, које побољшавају квалитет живота и исходе пацијената са раком и преживелих од рака свих старосних група у доменима супортивне, палијативне неге.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право на ЕУ средства за учешће у пројектима у оквиру кластера здравства.

Буџет пројекта: 6 милиона ЕУР

Буџет позива: 50 милиона ЕУР

Корисни линкови: