Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment

Rok za prijavu: 6. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-19

Tema: Uspešni predlozi podržaće evropsku strategiju „Od farme do viljuške“, izgraditi kapacitete za razumevanje i razvoj tržišta i upotrebu digitalnih tehnologija u poljoprivredi. Oni će stoga doprineti a) unapređenju performansi, održivosti i konkurentnosti u poljoprivredi daljim uvođenjem digitalnih tehnologija i tehnologija podataka kao ključnih pokretača, i b) razvoju inovativnih modela upravljanja koji omogućavaju održivost i otpornost, naročito za postizanje bolje informisanih odlučivanja i procesa kroz istraživanje i inovacije u polju digitalnih tehnologija i infrastrukture u poljoprivredi.

Ovaj poziv ima za cilj sledeće rezultate i ishode:

  • povećati transparentnost na tržištu digitalnih tehnologija i tehnologija podataka u poljoprivrednom sektoru i u razmeni podataka u poljoprivrednom lancu vrednosti, i podržati konkurenciju;
  • smanjiti rizik ulaganja u digitalne tehnologije i tehnologije podataka u poljoprivrednom sektoru;
  • ojačati kapacitete za kreiranje i praćenje politike i predviđanje u poljoprivredi i digitalnim tehnologijama i podacima;
  • doprineti povećanom uvođenju digitalnih tehnologija i tehnologija podataka u poljoprivredni sektor i indirektno doprineti povećanju ekoloških i ekonomskih performansi poljoprivrednog sektora kroz povećanu i pojačanu upotrebu digitalnih tehnologija i podataka.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 4 miliona evra

Budžet po projektu: od 2 do 4 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 1

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava