Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Development of the markets and use of digital technologies and infrastructure in agriculture – state of play and foresight: digital and data technologies for the agricultural sector in a fast changing regulatory, trade and technical environment

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-19

Тема: Успешни предлози подржаће европску стратегију „Од фарме до виљушке“, изградити капацитете за разумевање и развој тржишта и употребу дигиталних технологија у пољопривреди. Они ће стога допринети а) унапређењу перформанси, одрживости и конкурентности у пољопривреди даљим увођењем дигиталних технологија и технологија података као кључних покретача, и б) развоју иновативних модела управљања који омогућавају одрживост и отпорност, нарочито за постизање боље информисаних одлучивања и процеса кроз истраживање и иновације у пољу дигиталних технологија и инфраструктуре у пољопривреди.

Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • повећати транспарентност на тржишту дигиталних технологија и технологија података у пољопривредном сектору и у размени података у пољопривредном ланцу вредности, и подржати конкуренцију;
  • смањити ризик улагања у дигиталне технологије и технологије података у пољопривредном сектору;
  • ојачати капацитете за креирање и праћење политике и предвиђање у пољопривреди и дигиталним технологијама и подацима;
  • допринети повећаном увођењу дигиталних технологија и технологија података у пољопривредни сектор и индиректно допринети повећању еколошких и економских перформанси пољопривредног сектора кроз повећану и појачану употребу дигиталних технологија и података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 4 милиона евра

Буџет по пројекту: од 2 до 4 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава