Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70

Тема: Овај позив има за циљ:

  • боље знање о недостацима политике и прописа, али и боље разумевање потреба;
  • идентификовање синергије између образовања другог и трећег нивоа, као и образовања и пословања;
  • допринос будућим политичким акцијама;
  • промовисање интегрисаног континуума учења између другог и трећег степена образовања и између образовања и пословања;
  • информисање студената и грађана о могућностима у областима политике попут Зеленог споразума, дигитализације и здравља.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: 1,5 до 1,75 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 3

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Ширење учешћа и јачање европске истраживачке области

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE CSA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE CSA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава