Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Improved security in open-source and open-specification hardware for connected devices

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL3-2021-CS-01-02

Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • смањење безбедносних претњи хардверима отвореног кода за повезане уређаје;
  • формалну верификацију отвореног хардвера;
  • ефикасно управљање слојевима „cyber“ безбедности повезаних уређаја у ограниченим окружењима као што су IoT уређаји;
  • ефективне безбедносне ревизије хардвера отвореног кода, уграђеног софтвера и других аспеката повезаних уређаја битних за безбедност;
  • ефикасне механизме за управљање залихама, откривање несигурних компонената и разградњу;
  • методе за сигурну потврду идентитета и сигурну комуникацију повезаних уређаја у ограниченим окружењима као што су IoT уређаји.

 

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 18 милиона евра

Буџет по пројекту: од 3 до 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Цивилна безбедност за друштво

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава