Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa ‒ Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)

Rok za prijavu: 21. oktobar 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27

Tema: Upotreba bioloških elemenata kao ključnih delova tehnologije za proizvodnju je novi trend koji je u skladu sa savremenim zahtevima održivosti. Biološkom transformacijom industrije mogu se iskoristiti inovativni i efikasniji načini proizvodnje.

Ovim pozivom očekuju se sledeći ishodi:

  • jačanje evropskog liderstva u biointeligentnoj proizvodnji (podrška industrijskoj biološkoj transformaciji);
  • razvoj ključnih tehnologija koje omogućavaju korišćenje bioloških komponenata (i podataka) sa interfejsom tehničkog sistema koji donosi odluke ili biološkim sistemom sa unutrašnjom inteligencijom za tehničke primene u proizvodnji - u najboljem slučaju sa dvosmernom komunikacijom između biološkog i tehničkog sistema;
  • uključivanje integracije bioloških principa, funkcija i struktura sa drugim tehnologijama - uključujući digitalnu – što će dovesti do novih, efikasnijih proizvodnih procesa i metoda;
  • omogućavanje opsežne interdisciplinarne saradnje i prenosa znanja između različitih disciplina kao što su bioinženjering, biologija, industrijska proizvodnja i društvene i humanističke nauke.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Indikativni budžet za ceo poziv: 22 500 000 EUR

Budžet po projektu: od 5 do 7 miliona evra

Očekivan broj odobrenih projekata: 4

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

HE Glavni radni program – Opšti uvod

HE Glavni radni program – Digitalno, industrija i svemir

HE Glavni radni program – Opšti aneksi

HE Programski vodič

HE Primer projektne prijave (HE RIA, IA)

HE Evaluativni formular (HE RIA, IA)

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava