Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Development of technologies/devices for bio-intelligent manufacturing (RIA)

Рок за пријаву: 21. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01-27

Тема: Употреба биолошких елемената као кључних делова технологије за производњу је нови тренд који је у складу са савременим захтевима одрживости. Биолошком трансформацијом индустрије могу се искористити иновативни и ефикаснији начини производње.

Овим позивом очекују се следећи исходи:

  • јачање европског лидерства у биоинтелигентној производњи (подршка индустријској биолошкој трансформацији);
  • развој кључних технологија које омогућавају коришћење биолошких компонената (и података) са интерфејсом техничког система који доноси одлуке или биолошким системом са унутрашњом интелигенцијом за техничке примене у производњи - у најбољем случају са двосмерном комуникацијом између биолошког и техничког система;
  • укључивање интеграције биолошких принципа, функција и структура са другим технологијама - укључујући дигиталну – што ће довести до нових, ефикаснијих производних процеса и метода;
  • омогућавање опсежне интердисциплинарне сарадње и преноса знања између различитих дисциплина као што су биоинжењеринг, биологија, индустријска производња и друштвене и хуманистичке науке.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 22 500 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 5 до 7 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 4

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Дигитално, индустрија и свемир

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава