АКТУЕЛНО:

Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers (CSA)

Позив: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-20

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године

Тема:  Управљање истраживањем може имати различите облике: саветници за истраживачке политике, менаџери за истраживање, особље за финансијску подршку, управници података, оператери истраживачке инфраструктуре, службеници за пренос знања, пословни програмери, брокери знања, менаџери за иновације итд. Оваj позив има за циљ развој вештина запослених који се баве управљањем истраживањима, развијање капацитета за управљање истраживањима и иновацијама и развој смерница за истраживаче у целој Европској истраживачкој области. Очекује се да предлози у оквиру овог позива мапирају и анализирају ЕУ окружење у управљању истраживањем и финансијски оквир који ће га подржати кроз широк спектар активности, као што су обуке, студијске посете, размена особља, стажирање, размена добрих пракси, развој смерница за нове истраживачке менаџере и препоруке за политике и стратегије у складу са Европским истраживачким простором.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Буџет пројекта: 1,5 милионa ЕУР

Буџет позива: 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: