Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records and/or patient registries)

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03

Тема: Овај позив има за циљ следеће резултате и исходе:

  • Нова решења која побољшавају квалитет, осигуравају интероперабилност и омогућавају здравственим радницима, истраживачима и власти у области здравства, поновну употребу здравствених података, аналитике података и метаподатака из различитих репозиторијума широм земаља, у складу са FAIR принципима управљања подацима, као и националним и ЕУ законским и етичким захтевима (посебно у погледу заштите података о личности).
  • Здравствени радници, истраживачи и здравствене власти ефикасно користе алате који им омогућавају да користе неструктуриране и хетерогене податке из различитих извора како би побољшали пружање неге и унапредили истраживања у области здравства.
  • Повећана употреба и валоризација здравствених података од стране пацијената, истраживача и клиничара захваљујући бољој преносивости података, стандардизацији мета знања (мета података и референтних спремишта) и клиничких података, посебно здравствених података који долазе из различитих клиничких служби и локација, и / или из више земаља.
  • Здравствени радници користе ефикасније и исплативије здравствене поступке и токове рада који доприносе побољшању превенције болести, раном откривању / дијагнози и ефикаснијем лечењу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 30 милиона евра

Буџет по пројекту: 8 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 4

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравство

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

ХЕ Важне информације за клиничка истраживања

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава