АКТУЕЛНО:

Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Strengthening Social Sciences and Humanities (SSH) research communities in climate, energy and mobility disciplines (CSA)

Позив: HORIZON-CL5-2021-D2-01-13

Рок за пријаву: 19. октобар 2021. године

Тема:  Суочавање са претњом глобалног загревања и прелазак на карбонску неутралност до средине века захтева истраживање и иновације у бројним различитим, али међусобно повезаним областима, посебно у климатским наукама, енергетици и транспорту. Заједно са технолошким иновацијама, успешна решења морају да утичу на промену начина живота, социјалне иновације, облике понашања, вредносне структуре, аранжмане управљања на институционалном или корпоративном нивоу, као и облике друштвене организације. То захтева усклађене, мултидисциплинарне приступе који су укорењени у разним академским дисциплинама, али такође укључују и креаторе политика на различитим нивоима, у приватном сектору, цивилном друштву, итд.

Услови учешћа за земље:

  • Земље чланице ЕУ (укључујући и њихове удаљене регије)
  • Прекоморске земље и територије везане за ЕУ чланице
  • Земље ван ЕУ (придружене ХЕ земље или земље са ниским или средњим приходом)
  • Одређени број земаља које аутоматски не испуњавају услове за финансирање, али су поставиле посебне одредбе како би омогућиле финансирање својим учесницима у ХЕ пројектима (погледати Програмски водич)

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља (Coordination and Support Actions).

Стопа финансирања: 100%

Буџет пројекта: 2-3 милионa ЕУР

Буџет позива: 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: