Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Societal trust in science, research and innovation (RIA)

Позив: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-44

Рок за пријаву: 23. септембар 2021. године

Тема:  Друштвено поверење у систем истраживања и у његове резултате је од виталног значаја за постизање одрживог развоја, остваривање приоритета Зеленог договора, за примену иновација у друштву, као и за континуирану јавну подршку и улагање у истраживање и развој. Поверење зависи од способности научника и инжењера да демонстрирају високе стандарде интегритета истраживања, етички начин размишљања, критичко размишљање и истраживање идеја на отворен и транспарентан начин. Предлози у оквиру овог позива треба да укључе широк спектар потенцијалних корисника, заинтересованих страна и опште јавности у заједнички развој смерница и препорука, као и иновативних средстава комуникације и ширења информација о резултатима истраживања.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Стопа финансирања: 100%

Буџет пројекта: 2 милионa ЕУР

Буџет позива: 2 милиона ЕУР

Корисни линкови: