АКТУЕЛНО:

Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ Next generation advanced therapies to treat highly prevalent and high burden diseases with unmet medical needs

Рок за пријаву: 21. септембар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02

Тема: Овај позив има за циљ постизање следећих резултата:

  • Надлежни органи, истраживачи и програмери користе тестове за валоризацију и / или процену ефикасности, испоруке, сигурности, потенције или начина деловања нових напредних терапијских интервенција заснованих на плурипотентним матичним ћелијама, уређивању генома или РНК, а све у складу са регулаторним стандардима.
  • Клиничари, истраживачи и програмери тестирају неколико нових напредних терапија заснованих на плурипотентним матичним ћелијама, уређивању гена или РНК, доказаним кроз клиничка испитивања која су у складу са регулаторним захтевима.

Услови учешћа за земље:

  • Земље чланице ЕУ (укључујући и њихове удаљене регије)
  • Прекоморске земље и територије везане за ЕУ чланице
  • Земље ван ЕУ (придружене ХЕ земље или земље са ниским или средњим приходом)
  • Одређени број земаља које аутоматски не испуњавају услове за финансирање, али су поставиле посебне одредбе како би омогућиле финансирање својим учесницима у ХЕ пројектима (погледати Програмски водич)
  • Институције основане у Сједињеним Америчким Државама имају право да добију средства Европске Уније у пројектима финансираним у оквиру кластера Здравства.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Индикативни буџет за цео позив: 60 милиона евра

Буџет по пројекту: 6 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 10

 

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Здравство

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

ХЕ Важне информације за клиничка истраживања

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава