АКТУЕЛНО:

Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа ‒ New genomic techniques (NGT): understanding benefits and risks – focus on bio-based innovation

Рок за пријаву: 6. октобар 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-CL6-2021-ZEROPOLLUTION-01-08

Тема: Резултати пројекта би требало да допринесу следећим исходима:

  • побољшаном разумевању користи и ризика нових геномских техника које се примењују на биљке и / или животиње и микроорганизме, и последица по људско здравље и животну средину (нпр. равнотежа животне средине, утицаји на биодиверзитет, холистички приступ);
  • унапређењу потенцијала нових геномских техника (путем техничких и социјалних иновација);
  • побољшаном и свеобухватнијем разумевању свести, кроз транспарентну комуникацију о ризицима и користима нових геномских техника и резултујућим иновацијама, истовремено подржавајући друштвени дијалог и ангажовање са свим заинтересованим странама (академском заједницом, индустријом, укључујући и мала и средња предузећа, невладине организације, регулаторне институције, међународне партнере и потрошаче или цивилно друштво како би се осигурало јавно знање и свест).

Услови учешћа за земље:

  • Земље чланице ЕУ (укључујући и њихове удаљене регије)
  • Прекоморске земље и територије везане за ЕУ чланице
  • Земље ван ЕУ (придружене ХЕ земље или земље са ниским или средњим приходом)
  • Одређени број земаља које аутоматски не испуњавају услове за финансирање, али су поставиле посебне одредбе како би омогућиле финансирање својим учесницима у ХЕ пројектима (погледати Програмски водич)

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions)

Индикативни буџет за цео позив: 5 милиона евра

Буџет по пројекту: 5 милиона евра

Очекиван број одобрених пројеката: 1

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Главни радни програм – Општи увод

ХЕ Главни радни програм – Храна, биоекономија, природни ресурси, пољопривреда и животна средина

ХЕ Главни радни програм – Општи анекси

ХЕ Програмски водич

ХЕ Пример пројектне пријаве (HE RIA, IA)

ХЕ Евалуативни формулар (HE RIA, IA)

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава