Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Maximising the impact and synergy of European climate change research and innovation

Позив: HORIZON-CL5-2021-D1-01-03

Рок за пријаву: 14. септембар 2021. године

Тема: Европа улаже велике напоре да задржи лидерску позицију у подршци климатским политикама и стратегијама, као и у међународним напорима да реализује глобалне климатске акције у складу са Париским споразумом и Циљевима одрживог развоја (SDG). Унапређење науке о клими и даље ширење и продубљивање базе знања је од суштинског значаја за друштвену транзицију ка климатски неутралном и климатски отпорном друштву до 2050. године, као и ка амбициознијем циљу смањења емисије гасова до 2030. године.

Услови учешћа за земље:

  • Земље чланице ЕУ (укључујући и њихове удаљене регије)
  • Прекоморске земље и територије везане за ЕУ чланице
  • Земље ван ЕУ (придружене ХЕ земље или земље са ниским или средњим приходом)
  • Одређени број земаља које аутоматски не испуњавају услове за финансирање, али су поставиле посебне одредбе како би омогућиле финансирање својим учесницима у ХЕ пројектима (погледати Програмски водич)

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно независно правно лице основано у држави чланици ЕУ или придруженој земљи (Coordination and Support Actions)

Стопа финансирања: 100%

Буџет позива: 9 милиона ЕУР

Буџет пројекта: 4-5 милиона ЕУР

Корисни линкови: