Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Engineered Living Materials

ИД позива: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-05

Рок за пријаву: 27. октобар 2021. године (17 часова по бриселском времену)

ТемаОвај Pathfinder изазов има за циљ превазилажење технолошких изазова како би се искористио инжењерски потенцијал природе за производњу материјала. Специфични циљеви овог позива су подржање развоја нових технологија и платформи које омогућавају контролисану производњу „живих материјала“, са више предвидљивих динамичких функционалности, облика и размера; и изградити заједницу истраживача и иноватора у пољу инжењеринга „живих материјала“ (ELM). За постизање ових циљева потребан је истраживачки тим који снажно интегрише стручност из области синтетичке биологије, инжењерства материјала, контролног инжењерства, вештачке интелигенције, синтетичке или конструисане морфогенезе, као и етичке, правне и социјалне аспекте (ELSA).

Пројекти у оквиру овог позива би требало развити технологије за производњу најмање два различита „жива материјала“. Очекивани исходи у зависности од избора процеса производње „живих материјала“ су:

  • доказ принципа технологије далеко изнад тренутног стања технике која омогућава производњу најмање два нова биолошка „жива материјала“ већа од 1 cm у свим димензијама, помоћу програмабилне и контролисане синтетичке или конструисане морфогенезе (било са еукариотским или прокариотским ћелијама ); или
  • лабораторијски потврђена, аутоматизована и рачунарски потпомогнута платформа за дизајн-изградњу-тестирање-учење (DBTL), далеко изнад тренутног стања технике, способна да произведе најмање два нова „жива материјала“ у више скала са побољшаним или невиђеним својствима.

Услови за конзорцијум: Најмање три партнера из држава чланица ЕУ или придружених земаља Хоризонту Европе. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Право на учешће имају универзитети, истраживачке организације, мала средња предузећа, новооснована предузећа, физичка лица.

Индикативни буџет за цео позив: 132 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: до 4 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Корисни линкови: