Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Novel routes to green hydrogen production

ИД позива: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-04

Рок за пријаву: 27. октобар 2021. године (17 часова по бриселском времену)

ТемаОвај Pathfinder изазов има за циљ развој нових процеса и технологија за производњу зеленог H2, у различитим размерама (од малих до великих) и налажење пресечних веза и могућности интеграције система, у потпуности заснованих на обновљивим изворима и нетоксичним, некритичним сировинама. Фокус позива је на потенцијалним новим биолошким, хемијским и физичким путевима за производњу зеленог H2, који би, такође, могли да олакшају примену принципа кружне економије, укључујући и копродукцију декарбонизованих хемикалија. Специфични циљ је подршка развоју иновативних технологија и платформи за производњу зеленог H2, укључујући централизовану производњу и / или производњу на захтев (тј. у просторијама крајњих корисника и за потрошњу на лицу места). За постизање ових циљева потребне су мултидисциплинарне компетенције и међусекторски приступи који се баве и еколошким, индустријским и логистичким питањима.

Услови за конзорцијум: Најмање три партнера из држава чланица ЕУ или придружених земаља Хоризонту Европе. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Право на учешће имају универзитети, истраживачке организације, мала средња предузећа, новооснована предузећа, физичка лица.

Индикативни буџет за цео позив: 132 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: до 4 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Корисни линкови: