Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Awareness Inside

ИД позива: HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-01

Рок за пријаву: 27. октобар 2021. године (17 часова по бриселском времену)

ТемаEIC Pathfinder изазови имају за циљ да граде на основу нових, најсавременијих праваца у науци и технологији, да узбуне научно поље и тржиште или створе нове могућности реализацијом иновативних технолошких решења заснованих на истраживању и развоју са високим ризиком / добитком.

Позив Awareness Inside има за циљ следеће исходе:

  • Нове концепте свести (у пољу вештачке интелигенције) применљиве на друге системе, укључујући технолошке. Потребно је разјаснити односе између сложености и свести, информационе структуре и њене заступљености, окружења и перцепције истог, централизоване свести и свести о времену. То би требало довести до бољих приступа за дефинисање аспеката свести у различитим временским, просторним, биолошким, технолошким и социјалним размерама.
  • Демонстрацију и потврду улоге и додатне вредности такве свести у паметној технологији, класи предмета или услугама где карактеристике свести доводе до заиста другачијег квалитета у смислу учинка, флексибилности, поузданости или искуства. Очекивани исход је доказ принципа технологије далеко изнад тренутног стања технике или лабораторијски валидирани прототип који омогућава процену карактеристика свести на предложеној технологији, ослањајући се тамо где је то неопходно на неуро-научне и психолошке методе. Као примери, пројекти могу истражити импликације „свести изнутра“ на сигурније роботе или самовозне аутомобиле, бољу отпорност критичне инфраструктуре, на предмете који надокнађују поремећаје свести, на подршку одлучивању (нпр. у пољима хирургије, економије или епидемиологије), или на „chatbot“ разговоре, учење језика или превод.
  • Дефинисање интегративног приступа за инжењеринг свести, његовог технолошког сета алата, потреба, импликација и ограничења, укључујући и етичке и регулаторне захтеве. У вези са овим аспектом, очекује се да пројекти који ће се финансирати у оквиру овог изазова сарађују и допринесу широј етичкој, друштвеној и регулаторној расправи, јер нови концепти свести могу довести до редефинисања нашег погледа на однос између људи, других врста и паметне технологије. Родна димензија у истраживачком садржају треба да се узме у обзир, тамо где је то релевантно, како би се максимизирало корисничко искуство.

Услови за конзорцијум: Најмање три партнера из држава чланица ЕУ или придружених земаља Хоризонту Европе. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Право на учешће имају универзитети, истраживачке организације, мала средња предузећа, новооснована предузећа, физичка лица.

Индикативни буџет за цео позив: 132 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: до 4 000 000 ЕУР

Стопа финансирања: 100%

Корисни линкови: