Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Excellence Hubs

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01

Званично отварање позива: 3. новембар 2021. године

Рок за пријаву: 15. март 2022. године (17 часова по бриселском времену)

Тема: Excellence Hubs су део европске иницијативе за изврсност и допуњују научно оријентисане шеме Teaming, Тwinning, ERA Chairs и EEI посебном компонентом за иновације. Ова иницијатива ће се фокусирати на иновације омогућујући иновационим екосистемима у земљама које спадају у тзв. Widening countries, да се шире, удруже и остваре боље везе између академске заједнице, привреде, владе и друштва. Ово ће подстаћи иновациону културу земљама које спадају у тзв. Widening countries на основу стратешке агенде усклађене са регионалним или националним стратегијама паметне специјализације. У том контексту, тражиће се синергија са деловима програма Хоризонт Европа посвећеним европским иновационим екосистемима и Европском институту за иновације и технологију (ЕIT).

Услови за конзорцијум: Најмање два различита екосистема заснована на истраживању и развоју из најмање две различите земље које спадају у тзв. Widening countries. Сваки екосистем мора да садржи четири различите категорије актера:

  • академске институције (универзитети и/или истраживачки центри ван универзитета или лабораторије),
  • пословне субјекте (активне, успостављене фирме са релевантним приходима),
  • јавне власти или овлашћене агенције, и
  • друштвене актере (организације цивилног друштва, удружења, грађане, крајње кориснике, медије, културне актере итд.).

Овај приступ четвороструке завојнице у предлогу треба да представи једна или више кровних организација (нпр. кластери) или појединачни репрезентативни ентитети који представљају сваку од четири категорије.

Индикативни буџет за цео позив: 50 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 3 000 000 ЕУР до 5 000 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 10

Корисни линкови: