Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - ERA Chairs

ИД позива: HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01

Званично отварање позива: 29. јун 2021. године

Рок за пријаву: 15. март 2022. године (17 часова по бриселском времену)

Тема: Акције ERA Chairs подржаће универзитете или истраживачке организације у привлачењу и одржавању висококвалитетних људских ресурса под управом изванредног истраживача, тј. менаџера истраживања, да примене структурне промене ради постизања изврсности на одрживом основу.

Институционална димензија биће допуњена могућностима за циркулацију истраживачких и иновационих талената широм области ERA и међу секторима. Фокус је стављен на подршку истраживачима у раној фази каријере и искусним талентима током истраживања, професионалног развоја и обуке, мобилности у европском истраживачком простору, као  и у другим секторима и у мање очигледним центрима знања широм Европе, а нарочито у тзв. Widening countries. Акценат ће бити стављен на међусекторску мобилност истраживача и иноватора у раној фази каријере, као и на подстицање боље експлоатације постојеће истраживачке инфраструктуре у циљаним земљама (Widening countries) кроз мобилност истраживача и иноватора. Такође ће се ојачати интеракција између образовања и истраживања, попут истраживачке и иновационе димензије европских универзитета, обука и мобилности. Даље, посебна пажња биће посвећена промовисању родне равноправности међу подржаним талентима.

Услови за конзорцијум: Истраживачка институција или универзитет у тзв. Widening country мора бити координатор и може бирати између заједничке пријаве са правним лицем које тренутно запошљава будућег носиоца ЕRA катедре, и самосталног подношења пријаве. У првом случају, партнерска институција се може налазити у било којој земљи (укључујући земље изван ЕУ).

Носилац ЕRA катедре треба да је изврсни истраживач / или иноватор у изабраној области истраживања. Научно подручје може бити било које подручје истраживања и иновација обухваћено Уговором о функционисању Европске уније. Носилац катедре би требало да успостави истраживачки тим који је у потпуности интегрисан у институцију координатора, како би значајно побољшао своје истраживачке перформансе у одабраном научном домену и био успешнији у добијању финансијских средстава. Избор особља за истраживачки тим спроводиће међународна комисија за запошљавање коју предводи носилац ЕRA катедре. Носилац ЕRA катедре, такође, треба да има положај у организацији / универзитету, где му/јој је омогућено да доноси одговарајуће одлуке о расподели ресурса, надгледа чланове тима и слободно се пријављује за финансирање истраживања. У случају да је ово компатибилно са природом институције координатора, очекује се да он / она преузме и неке наставничке дужности.

Трајање пројеката: до 5 година

Индикативни буџет за цео позив: 80 000 000 ЕУР

Буџет по пројекту: од 1 500 000 ЕУР до 2 500 000 ЕУР

Очекиван број одобрених пројеката: 32

Врсте дозвољених трошкова:

  • трошкови именовања носиоца ERA Chair (пуно радно време)
  • трошкови чланова тима (нпр. плате, административни трошкови, путни трошкови и трошкови боравка)
  • трошкови настали услед увођења структурних промена (нпр. трошкови обука, састанака, публикација, управљања интелектуалном својином)

Корисни линкови: