Усвојен главни радни програм Хоризонта Европе

Европска комисија је усвојила главни радни програм Хоризонта Европе за период 2021‒2022, тиме дефинишући циљеве и посебна тематска подручја овог програма. Предвиђено је финансирање од 14,7 милијарди евра за пројекте који ће помоћи убрзању зелене и дигиталне транзиције, допринети одрживом опоравку од пандемије вируса Covid19 и отпорности ЕУ на будуће кризе. Програмом ће се подржати европски истраживачи путем стипендија, обуке и размене; изградити повезанији и ефикаснији европски иновациони екосистеми и створити истраживачка инфраструктура светске класе.

Један од циљева Хоризонта Европе је проширивање географског опсега целокупног програма, стварањем додатних могућности за учешће истраживача, научника, компанија, институција или других заинтересованих установа под генерално истим условима као и за државе чланице. што истовремено има за циљ и јачање Европског истраживачког простора.

Већина средстава из програма Хоризонт Европа се додељује на основу позива за подношење предлога пројеката утврђених у радним програмима. Европска комисија је објавила све програме рада за 2021/22 на порталу Funding & Tenders opportunities. Они се могу наћи у секцији „Reference Documents“ званичне странице радног програма.

 

Корисни линкови:

Радни програм

Информативни листови

Видео презентација програма Хоризонт Европа

Први стратешки план за период 2021‒2024

Отворени позиви у оквиру програма Хоризонт Европа