Otvoren poziv Programa grantova za socijalna i bihevioralna istraživanja ‒ Vaccine Acceptance & Demand

Rok za prijavu: 5. jul 2021. godine (do 23 časova i 59 minuta)

Tema: Program grantova za socijalna i bihevioralna istraživanja (Social and Behavioral Research Grants program) otvoren je za istraživače iz interdisciplinarnih oblasti, koji istražuju proces vakcinacije u zajednicama u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Očekuje se da će se u projektnim predlozima rezultati istraživanja prevesti u rešenje primenjivo u lokalnoj zajednici ili strategiju primene koja se konstruktivno bavi socio-bihevioralnom dinamikom koja doprinosi uvođenju vakcine; testirati to rešenje ili strategiju i dati pisani rezultat (npr. dokument o strategiji intervencije, itd.) usmeren na relevantnu ciljnu grupu (npr. Ministarstvo zdravlja; verska organizacija/zajednica, itd.).

Cilj ovog granta je angažovanje lokalne zajednice. Stoga kandidati moraju pokazati postojeće partnerstvo sa lokalnim zainteresovanim stranama. Da bi širili znanje i nalaze među lokalnim zainteresovanim stranama i direktno koristili zajednicama, od kandidata se očekuje da se udruže sa organizacijama lokalnih zajednica i da se povežu sa rukovodiocima programa imunizacije, nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Preporučene teme za izradu projekata:

 • Poverenje na nivou javnosti / zajednice;
 • Informacije (uključujući pogrešne i netačne informacije) i osporene naučne istine;
 • Socijalno udaljavanje izazvano pandemijom, karantini i izolacija;
 • Socijalne nejednakosti i marginalizacija grupa;
 • Interakcije pacijenata / pružalaca usluga; klinička sredina; stavovi i prakse zdravstvenih radnika;
 • Sećanje na prošle pandemije ili prethodne napore ka vakcinaciji i njihov uticaj na današnju vakcinaciju;
 • Uloga verskih, državnih i drugih institucija u vakcinaciji i odgovoru na pandemiju;
 • Uticaj medija i društvenih medija na znanje, percepciju i / ili odluke o vakcinama.

Pravo na učešće imaju:

 • Obrazovne ustanove
 • Pojedinci

Posebni uslovi za podnosioce prijava: Projektni timovi moraju biti interdisciplinarni i sastojati se od glavnih istražitelja (PI) koji potiču iz društvenih i nauka o ponašanju (npr. Medicinska antropologija) i globalnih oblasti javnog zdravlja. Snažno se podstiče partnerstvo sa lokalnim programom imunizacije. Ovaj grant se usredsređuje na angažovanje lokalne zajednice, kandidati moraju pokazati postojeće partnerstvo sa lokalnim zainteresovanim stranama. Od kandidata se očekuje da se udruže sa organizacijama lokalnih zajednica i da se povežu sa rukovodiocima programa imunizacije, nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Trajanje projekta: 12 meseci

Budžet: Do $50 000

Posebna pravila u okviru budžetiranja:

 • Budžet se ne može koristiti za nabavku vakcina, isporuku, masovne kampanje vakcinacije,  niti za druge aspekte rutinskog programiranja imunizacije.
 • Indirektni troškovi su dozvoljeni po stopi koja ne prelazi 15%.
 • Sredstva ne mogu biti namenjena nijednoj vladinoj agenciji, pojedinačnom javnom zvaničniku, državnom službeniku ili zdravstvenom radniku.

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Vodič za projektnu dokumentaciju

Sajt za apliciranje

Sva pitanja možete uputiti na imejl: VaccineAcceptance@Sabin.org.