Отворен позив Програма грантова за социјална и бихевиорална истраживања ‒ Vaccine Acceptance & Demand

Рок за пријаву: 5. јул 2021. године (до 23 часова и 59 минута)

Тема: Програм грантова за социјална и бихевиорална истраживања (Social and Behavioral Research Grants program) отворен је за истраживаче из интердисциплинарних области, који истражују процес вакцинације у заједницама у земљама са ниским и средњим приходима. Очекује се да ће се у пројектним предлозима резултати истраживања превести у решење примењиво у локалној заједници или стратегију примене која се конструктивно бави социо-бихевиоралном динамиком која доприноси увођењу вакцине; тестирати то решење или стратегију и дати писани резултат (нпр. документ о стратегији интервенције, итд.) усмерен на релевантну циљну групу (нпр. Министарство здравља; верска организација/заједница, итд.).

Циљ овог гранта је ангажовање локалне заједнице. Стога кандидати морају показати постојеће партнерство са локалним заинтересованим странама. Да би ширили знање и налазе међу локалним заинтересованим странама и директно користили заједницама, од кандидата се очекује да се удруже са организацијама локалних заједница и да се повежу са руководиоцима програма имунизације, невладиним организацијама и организацијама цивилног друштва.

Препоручене теме за израду пројеката:

 • Поверење на нивоу јавности / заједнице;
 • Информације (укључујући погрешне и нетачне информације) и оспорене научне истине;
 • Социјално удаљавање изазвано пандемијом, карантини и изолација;
 • Социјалне неједнакости и маргинализација група;
 • Интеракције пацијената / пружалаца услуга; клиничка средина; ставови и праксе здравствених радника;
 • Сећање на прошле пандемије или претходне напоре ка вакцинацији и њихов утицај на данашњу вакцинацију;
 • Улога верских, државних и других институција у вакцинацији и одговору на пандемију;
 • Утицај медија и друштвених медија на знање, перцепцију и / или одлуке о вакцинама.

Право на учешће имају:

 • Образовне установе
 • Појединци

Посебни услови за подносиоце пријава: Пројектни тимови морају бити интердисциплинарни и састојати се од главних истражитеља (PI) који потичу из друштвених и наука о понашању (нпр. Медицинска антропологија) и глобалних области јавног здравља. Снажно се подстиче партнерство са локалним програмом имунизације. Овај грант се усредсређује на ангажовање локалне заједнице, кандидати морају показати постојеће партнерство са локалним заинтересованим странама. Од кандидата се очекује да се удруже са организацијама локалних заједница и да се повежу са руководиоцима програма имунизације, невладиним организацијама и организацијама цивилног друштва.

Трајање пројекта: 12 месеци

Буџет: До $50 000

Посебна правила у оквиру буџетирања:

 • Буџет се не може користити за набавку вакцина, испоруку, масовне кампање вакцинације,  нити за друге аспекте рутинског програмирања имунизације.
 • Индиректни трошкови су дозвољени по стопи која не прелази 15%.
 • Средства не могу бити намењена ниједној владиној агенцији, појединачном јавном званичнику, државном службенику или здравственом раднику.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Водич за пројектну документацију

Сајт за аплицирање

Сва питања можете упутити на имејл: VaccineAcceptance@Sabin.org.