АКТУЕЛНО:

Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - EIC Accelerator Open 2021

ID позива: HORIZON-EIC-2021-ACCELERATOROPEN-01

Рокови за пријаву (multiple cut-off): 16. јун и 6. октобар 2021. године

Тема: EIC Accelerator подржава компаније (углавном новооснована и мала и средња предузећа) да скалирају иновације које имају потенцијал да створе нова тржишта или обликују постојећа. Он се посебно фокусира на иновације које се заснивају на научним открићима или технолошким достигнућима („deep tech“) и где су потребна значајна средства током дужег временског периода пре него што се могу генерисати повраћаји („patient capital“). EIC Accelerator подржава касније фазе развоја технологије, па технолошка компонента предложене иновације мора бити тестирана и потврђена у лабораторији или другом релевантном окружењу (нпр. ниво технолошке спремности 5/6 или виши).

Услови учешћа:

 • једна компанија класификована као мало или средње предузеће (МСП) основана у држави чланици ЕУ или придруженој земљи (погледати Анекс 3 EIC радног програма 2021)
 • једна компанија класификована као „малo“ предузеће средње тржишне капитализације (до 500 запослених) са седиштем у држави чланици ЕУ или придруженој земљи, али пријава може бити само у сврхе брзог скалирања (нпр. ниво технолошке спремности 9) и само за инвестициону компоненту;
 • једно или више физичких лица (укључујући индивидуалне предузетнике) или правна лица:
  • из државе чланице ЕУ или придружене државе (за придружене земље које нису ЕЕА, ова могућност подлеже повезаним споразумима о придруживању) који намеравају да оснују МСП или малo предузеће средње тржишне капитализације  у држави чланици ЕУ или придруженој земљи до тренутка потписивања уговора о акцелератору или, у случају доделе мешовитих финансијских средстава, најкасније у тренутку договора о компоненти улагања;
  • која намеравају да инвестирају у мала и средња предузећа или мала предузећа средње тржишне капитализације у држави чланици ЕУ или придруженој земљи и који могу поднети предлог у име тог предузећа, под условом да са њим постоји претходни договор (уговор ће бити потписан само са корисничком компанијом);
  • која су из не-придружене треће земље која намерава да оснује МСП (укључујући новооснована предузећа) или да пресели постојеће МСП у државу чланицу ЕУ или придружену земљу до тренутка подношења потпуне пријаве. У том случају, компанија мора доказати своје ефикасно оснивање у држави чланици ЕУ или придруженој земљи.

Додатни услов: ако је подносилац пријаве тренутно учесник у пројекту који финансира Хоризонт Европа или Хоризонт 2020, може се пријавити преко постојећег пројекта у оквиру Fast Track scheme (видети Анекс 4 EIC радног програма за 2021). Овом шемом управља тело за финансирање одговорно за постојећи пројекат, а за 2021. годину ова шема се примењује на тела за финансирање која управљају бесповратним средствима у оквиру EIC Pathfinder and Transition (укључујући EIC pilot 2018-20); ERC Proof of Concept; и Knowledge and Innovation Communities (KICs) које подржава Европски институт за иновације и технологију (ЕИТ). Подносиоци пријаве се такође могу пријавити ако имају пројекат који се финансира из одговарајућег програма којим управља држава чланица ЕУ или придружена држава у оквиру Plug-in scheme (детаљно у Анексу 5 EIC радном програму за 2021).

Пројектна пријава: пријава (краћа и пуна верзија пријаве) се мора припремити на информатичкој платформи заснованој на вештачкој интелигенцији EIC путем онлајн образаца, и то:

 • краћа верзија пријаве (може се поднети било када)
  • онлајн образац са резимеом пројектног предлога и одговорима на питања о иновацији, потенцијалном тржишту и тиму;
  • кратка презентација до 10 слајдова у складу са постављеним форматом;
  • линк на видео презентацију (до 3 минута) где би главни чланови тима (до три особе) требало да објасне мотивацију за пријаву;
 • пуна верзија пријаве (на основу успешно оцењене краће верзије, рок је назначен у позиву)
  • онлајн образац који следи методологију уграђену у информатичку платформу засновану на вештачкој интелигенцији EIC која даје потпун и детаљан пословни план са информацијама о финансијама и структури компаније;
  • кратка презентација која ће се користити ако се подносилац пријаве позове на разговор.

Ограничења: за пријаве које се подносе више од једног пута (resubmission), ограничења су дефинисана у одељку II.3 (Табела 5) EIC радног програма 2021.

Право учешћа за земље:

 • државе чланице Европске уније,
 • придружене земље Хоризонта Европе,
 • земље са ниским и средњим приходима,
 • кандидати из Уједињеног Краљевства могу се пријавити за EIC Accelerator, али могу захтевати и добијати средства само у облику „грантова“. Потписивање било ког споразума о додели бесповратних средстава подлеже позитивном закључењу преговора о придруживању са Уједињеним Краљевством.

Износ финансирања: комбинација финансирања (инвестициона компонента, компонента бесповратних средстава) од 0,5 до 17,5 милиона евра (погледати EIC Радни програм за облике, стопе и износе финансирања)

Буџет позива: 592,5 милиона ЕУР

Корисни линкови: