Gostovanje akademika Gorana Petrovića, književnika

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u okviru programa „Susreti sa stvaraocima“, u Univerzitetskoj galeriji, gostovao je akademik Goran Petrović, književnik.

U okviru programa „Susreti sa stvaraocima“, koji je održan u petak 28. maja 2021. godine u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu, akademik Goran Petrović je, u razgovoru sa prof. dr Časlavom Nikolićem, osvetlio nekoliko važnih aspekata poetike svog književnog stvaralaštva. Govorio je o svom poimanju pisanja, o tome kako se rekonstruiše jezik i kulturni horizont epohe, u čemu savremeni pisci prepoznaju važnost hrišćanskih simboličkih predstava, kakve efekte ostvaruje ironijsko uokvirenje fikcionih vizija, kako se i zašto se u njegovom delu uspostavlja dimenzija fantazmagoričnog, zašto je u narativnom smislu arhitektura zanimljiva piscima, kako proces čitanja nastavlja imaginativne mogućnosti literature itd. Tokom tribine akademik Goran Petrović je pročitao priče iz ciklusa Priče o merama.

Uvodnu reč na tribini dao je akademik Miloš Đuran, upravnik Centra. Ovom značajnom naučnom i kulturnom događaju su, pored brojnih studenata srpskog jezika i književnosti, nastavnika i saradnika FUILUM-a, prisustvovali ljudi iz kulturnog i javnog života grada.


Foto galerija: