Отворен позив у оквиру Хоризонт Европе - Energy Harvesting and Storage Technologies (EIC Transition Challenges 2021)

ID позива: HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONCHALLENGES-01-02

Рок за пријаву: 22. септембар 2021. године

Тема: Иновативне технологије за ефикасно, јефтино, одрживо, компактно и флексибилно сакупљање, конверзију и складиштење енергије пресудне су за постизање циљева Зеленог споразума. Истраживање иновативних енергетских технологија које финансира ЕУ открива јединствене могућности за системску интеграцију напредних и одрживих технологија прикупљања и складиштења енергије. Очекује се да предлози пројеката у оквиру овог позива развију (комбиноване) технологије за прикупљање и складиштење енергије, које ће бити спремне за даља улагања и покретање пословног модела, и које ће моћи да укључе одређене могућности интеграције система.

Услови за пријаву пројекта: Пројектна пријава мора да се темељи на резултатима (demonstrated proof-of-principle) постигнутим у оквиру следећих типова пројеката:

  • EIC Pathfinder пројекти (укључујући и EIC pilot Pathfinder, Horizon 2020 FET-Open, FET-Proactive) и FET Flagships позиви (укључујући ERANET позиве у оквиру радног програма FET-а),
  • Доказ концепта у оквиру Европског савета за истраживање (ERC).

Додатни услови:

  • ако се пријављује на основу пројекта који је тренутно у току, он мора бити активан најмање 12 месеци (тј. датум почетка доделе средстава је 12 месеци пре рока за позив EIC Transition Challenges).
  • ако се пријављује на основу пројекта који је завршен, може се пријавити у року од 24 месеца од завршетка пројекта (тј. датум завршетка доделе бесповратних средстава за пројекат је 24 месеца је пре рока за позив EIC Transition Challenges).

Право учешћа за земље:

  • државе чланице Европске уније,
  • придружене земље Хоризонта Европе,
  • земље са ниским и средњим приходима.

Услови за конзорцијум:

  • пројекти са једним корисником (mono-beneficiary) - једно правно лице основано у држави чланици ЕУ или придруженој земљи ХЕ програма ‒ мало и средње предузеће или организација која се бави истраживањем (универзитет, истраживачка или технолошка организација, укључујући тимове, појединачне главне истражитеље и проналазаче у тим институцијама који намеравају да формирају „spin-out“),
  • пројекти са конзорцијумом (multi-beneficiary) – најмање два и највише пет независних правних лица – универзитети, истраживачке организације, мала и средња предузећа,  веће компаније, организације корисника или потрошача, потенцијални крајњи корисници (нпр. болнице, комуналне услуге, индустрија, регулаторна и тела за стандардизацију, јавни органи),
  • конзорцијуми са два партнера морају имати независна правна лица из две различите државе чланице ЕУ или придружене земље. Конзорцијуми са три или више партнера следе стандардна правила, тј. најмање једно правно лице мора бити из државе чланице ЕУ (Анекс 2).

Буџет позива: 40,5 милиона ЕУР

Буџет пројекта: до 2,5 милиона ЕУР (већи износи се могу тражити али морају бити веома добро оправдани)

Висина финансирања: 100%

Корисни линкови: