Сусрети са ствараоцима: разговор са академиком Гораном Петровићем, књижевником, 28. мајa у 13 сати у Универзитетској галерији

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у оквиру програма Сусрети са ствараоцима, организује трибину са академиком Гораном Петровићем. Модератор је др Часлав Николић, професор српске књижевности на Филолошко-уметничком факултету.

У Универзитетској галерији у Крагујевцу, 28. маја 2021. у 13 сати, одржаће се трибина на којој ће бити представљено стваралаштво академика Горана Петровића, књижевника.  По речима модератора трибине, проф. др Часлава Николића, књиге Горана Петровића као што су Атлас описан небом, Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница „Код срећне руке”, Ближњи, Разлике, Испод таванице која се љуспа  и друге, представљају узорит израз савремене српске књижевности. Петровићеву прозу могуће је сагледати унутар рама поетике постмодернизма, у којем се остварују њени поступци разумевања историје, културе, дискурса, идеологије, моћи, субјекта или њене перспективе поетичког саморазумевања. Петровићева литература, међутим, представља још обухватнију библиотеку: она успоставља импресивну сферу имагинације, у којој временски, просторно и језички расути трагови српског културног, књижевног и историјског бића поново проговарају. Отуда, читати литературу Горана Петровића значи упознати важан предуслов: већ бити присутан у библиотеци српске књижевности и културе. Петровићево дело приповеда о читаоцима књижевности као о новим великим јунацима фикције, о њиховим пустоловним путовањима текстовима, о њиховим погледима који отварају древне прозоре, познају све стране света и све смерове времена. Петровићева књижевност потврђује да постоји велики сан којем припадамо: сан литературе о себи самој и сан литературе о нама који је читамо. У том сну, као у унутрашњем дворишту, сваки ће посвећени читалац књижевности препознати писца чије приче чувају оно најбоље наших читања, знања и осећања за другог. Јер литература Горана Петровића види и то шта смо све у својим читањима, знањима и поимањима других изгубили.