Promocija knjige „Hemijske priče iz carstva biljaka“, 20. aprila u 14 časova

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje promociju knjige „Hemijske priče iz carstva biljaka“ čiji su autori: akademik Ivan Gutman, prof. dr Gorica Đelić i akademik Vladimir Stevanović.

Knjigu Hemijske priče iz carstva biljaka čiji su autori: akademik Ivan Gutman, profesor emeritus Univerziteta u Kragujevcu,  prof. dr Gorica Đelić (Institut za biologiju i ekologiju, PMF, Kragujevac) i akademik Vladimir Stevanović (sekretar Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU) objavio je Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu polovinom 2020. godine. Reč je o naučno popularnoj knjizi čiji je cilj da predstavi veliko hemijsko bogatstvo koje se krije u biljkama i ukaže na načine na koje savremena hemija omogućava da razumemo i primenimo mnoge pojave iz biljnog carstva.

Pozdravnu reč, u ime izdavača knjige, daće dopisni član SANU Miloš Đuran, upravnik Centra.

Promocija knjige će se održati u svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu u utorak, 20. aprila 2021. u 14 časova.

Prisustvo će biti omogućeno ograničenom broju lica, u skladu sa kapacitetom sale, epidemiološkim preporukama i ograničenjima.