Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа: Cohorts united against COVID-19 variants of concern

Европска комисија позива на развијање кохорти и мрежа које би омогућиле ширење стечених знања и решења у борби против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, као и превенцију будућих пандемија.

Рок за пријаву: 6. мај 2021. године (до 17 часова по бриселском времену)

ИД позива: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02

Тема: Оваj позив има за циљ подршку активностима које омогућавају или доприносе развоју великих кохорта и Covid-19 мрежа широм света. Предлози у оквиру ове теме треба да су усмерени, прилагођени и да доприносе свим следећим очекиваним исходима:

  • Доприношење бољем разумевању глобалне циркулације тренутних и нових SARS-CoV-2 варијанти и њихових карактеристика; давање препорука за најбоље стратегије за контролисање ширења вируса, као и за оптимизирано клиничко лечење и лечење пацијената заражених вирусом Covid-19.
  • Допринос процени утицаја варијанти вируса Covid-19 на различите вакцине и стратегије вакцинације; информације о најбољим могућностима вакцине и лечења.
  • Праћење појава нових варијанти, расветљавање утицаја различитих варијанти на преносивост и тежину болести Covid-19, укључујући и дугорочне последице након инфекције.
  • Успостављање регионалних и међународно повезаних стратешких кохорта које се могу брзо усмерити ка истраживању нових заразних болести.
  • Дугорочни допринос регионалним и међународним мрежама за спремност за пандемију, како би се на глобалном нивоу пандемије у будућности брзо решиле.

Очекује се да ће се предлози предати у оквиру овог позива надовезати на постојеће велике, регионалне или међународне кохорте широм света и / или успоставити нове. Ове кохорте би требало да имају за циљ брзо унапређивање знања о SARS-CoV-2 и његовим новим варијантама, са циљем развијања стратешких препорука за ефикасну контролу и превенцију инфекције. Регионалне или међународне кохорте би требало омогућити брзу и доследну процену појаве и ширења нових варијанти у различитим деловима света. Они би требало да допринесу бољем разумевању њихове преносивости, вируленције и патогености.

Право учешћа за земље: државе чланице Европске уније; придружене земље Хоризонта Европе и земље са ниским и средњим приходима.

Услови за конзорцијум: Конзорцијум мора обухватати најмање једно независно правно лице са седиштем у држави чланици ЕУ и још најмање два независна правна лица са седиштем у различитим државама чланицама или придруженим земљама Хоризонта Европе и земљама са ниским и средњим приходима.

Буџет: Комисија сматра да је очекиван буџет за овакве пројекте између 7 000 000 и 10 000 000 ЕУР.

Корисни линкови:

Званична страница позива

Приручник за пријаву

Општи пример пројектне пријаве

Општи модел уговора о додели бесповратних средстава

Основне информације за клиничка истраживања у оквиру ХЕ програма

Хоризонт Европа радни програм: здравље

Хоризонт Европа радни програм анекси