Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa: Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

U cilju borbe protiv virusa SARS-CoV-2 /COVID-19, Evropska komisija traži rešenja koja će se baviti razvijanjem vakcina i/ili terapijskog lečenja blage do umerene bolesti.

Rok za prijavu: 6. maj 2021. godine (do 17 časova po briselskom vremenu)

ID poziva: HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01

Tema: Ovaj poziv ima za cilj podršku aktivnostima koje omogućavaju ispitivanje vakcina i terapijskog lečenja SARS-CoV-2 /COVID-19, podsticanje prevencije i dalje informisanje o politici javnog zdravlja i kliničkom upravljanju.

Projektni predlozi za ovaj poziv treba da imaju za cilj postizanje rezultata koji su usmereni, prilagođeni i doprinose dvama od triju očekivanih ishoda:

  • Obogaćivanje postojećeg portfolija profilaktike i terapije SARS-CoV-2 /COVID-19 kliničkim ispitivanjem perspektivnih prototipova vakcina;
  • Dalji razvoj novih ili prilagođavanje postojećih prototipova vakcina efikasnih protiv trenutnih verzija SARS-CoV-2 i koje bi potencijalno štitile od novih verzija.
  • Razvoj novih, efikasnih terapija za kliničko lečenje protiv SARS-CoV-2, uključujući prevenciju napredovanja bolesti u tešku bolest i hospitalizaciju.

Prilikom podnošenja projektne prijave prototip vakcine bi trebalo imati završen pretklinički razvoj, uključujući studije na životinjama, i da budu spremni za ulazak u kliničku procenu u studije 1 ili 2 faze. Terapijske intervencije koje tokom projekta treba razviti, za cilj treba da imaju lečenje blage do umerene bolesti (npr. antivirusna sredstva, antitela, imunomodulatori).

Pravo učešća za zemlje: države članice Evropske unije; pridružene zemlje Horizonta Evrope i zemlje sa niskim i srednjim prihodima.

Uslovi za konzorcijum: Konzorcijum mora obuhvatati najmanje jedno nezavisno pravno lice sa sedištem u državi članici EU i još najmanje dva nezavisna pravna lica sa sedištem u različitim državama članicama ili pridruženim zemljama Horizonta Evrope i zemljama sa niskim i srednjim prihodima.

Broj projekata koji može biti odobren: Komisija planira da odobri najmanje jedan projekat koji se bavi razvojem vakcina i jedan koji se bavi razvojem terapije.

Budžet: Komisija smatra da je očekivan budžet za ovakve projekte između 3 000 000 i 10 000 000 EUR. Postoji mogućnost da i druge sume budu prihvaćene, ukoliko postoji opravdanje za takav budžet.

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Priručnik za prijavu

Opšti primer projektne prijave

Opšti model ugovora o dodeli bespovratnih sredstava

Osnovne informacije za klinička istraživanja u okviru HE programa

Horizont Evropa radni program: zdravlje

Horizont Evropa radni program aneksi